صفحه اصلی

مرکزدرمان سوء مصرف مواد آرش با مجوز وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی و مجوز واحد آگونیست از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

آدرس: تهران شهرک غرب بلوار دریا نبش رامشه پلاک 48 طبقه 5 واحد 15 تلفن :02188366182  فکس:88366180